ΣΕΒ: Η υπερφορολόγηση ζορίζει ιδιαίτερα μισθωτούς και εργοδότες - Kamarini.com

Breaking

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΣΕΒ: Η υπερφορολόγηση ζορίζει ιδιαίτερα μισθωτούς και εργοδότες

featured image

Λιγότερες από 500 επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ πληρώνουν πάνω από το 50% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ το 3% των φορολογουμένων πληρώνουν το 42% των συνολικών εσόδων του κράτους από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά, επισημαίνεται στη μελέτη για τη φορολογία του ΣΕΒ, με τον Σύνδεσμο να υποστηρίζει ότι η υπερφορολόγηση μειώνει και τα εισοδήματα και τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση, με μια σοβαρή εκλογίκευση των φόρων και εισφορών στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα το κράτους θα μπορούσε να εισπράττει 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ επιπλέον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Τονίζεται ακόμη ότι:

Για καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ, το Ελληνικό κράτος «αφαιρεί» από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης. Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερο. Η πρόσφατη εξαγγελία μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μετατοπίζει την επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην περίπτωση αυτή στην 11η υψηλότερη θέση της ανάμεσα σε 26 κράτη μέλη, πάντα άνω του μέσου όρου. Για να είναι ανταγωνιστικό το ποσοστό επιβάρυνσης με φόρους και εισφορές επί του κόστους του εργοδότη θα έπρεπε να είναι γύρω στο 35%. Για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ το χρόνο, «αφαιρείται» μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αφαιρεί περισσότερο. Η πρόσφατη εξαγγελία μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μειώνει αυτή την επιβάρυνση, αλλά δεν αλλάζει τη σχετική θέση της Ελλάδας. Ένα ανταγωνιστικό ποσοστό επιβάρυνσης θα ήταν γύρω στο 40%.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του ΣΕΒ και όπως τις μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μειώσεις φόρων πρέπει να επικεντρωθούν καταρχήν σε (α) μια σημαντική μείωση των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα, (β) την περαιτέρω βελτίωση των επιβαρύνσεων σε επιχειρηματικά κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα και (γ) την εκλογίκευση και εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο του πλαισίου των ευθυνών διοικητών επιχειρήσεων.

Επίσης, πρέπει να υπάρξει εκλογίκευση των φόρων κατανάλωσης που επιβαρύνουν τη μεταποίηση, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις μεταφορές επιβατών και τον τουρισμό καθώς και των φόρων επί ακινήτων.

Τέλος, πρέπει να υπάρξει πιο αποτελεσματική θωράκιση της αγοράς από τη λαθραία διακίνηση αγαθών και ενίσχυση πρωτοβουλιών για διάδοση των ηλεκτρονικών πληρωμών με επικέντρωση στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των διακινήσεων φορτίων στην Ελλάδα.