Αίτηση πτώχευσης κατά της Folli Follie από δύο ομολογιούχους - Kamarini.com

Breaking

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Αίτηση πτώχευσης κατά της Folli Follie από δύο ομολογιούχους

featured image

Δύο ομολογιούχοι πιστωτές της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά ομόλογα ποσού 1,5 εκατ. ευρώ εκ των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων λήξεως 2019 (εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA) και ομόλογα ποσού 2,5 εκατ. Ελβετικών Φράγκων (CHF) εκ των εγγυημένων ομολόγων λήξεως 2021 (εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg II SA), ήτοι μόλις 0,87% επί των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της FF GROUP, κατέθεσαν αίτηση τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούν να κηρυχθεί η FF GROUP σε πτώχευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές, δικάσιμος επί της εν λόγω αιτήσεως έχει ορισθεί για την 16η Οκτωβρίου 2019.

Παράλληλα, οι εν λόγω ομολογιούχοι κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πτωχευτικού Κώδικα και δη για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της FF GROUP, συνοδευόμενη από αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο συζητήθηκε σήμερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «είναι προφανές ότι οι εν λόγω ομολογιούχοι κατέχουν πολύ μικρό μέρος του δανεισμού της FF GROUP (0,87% επί του συνόλου του δανεισμού) και, ως εκ τούτου, δεν εκφράζουν την μεγάλη μερίδα ομολογιούχων πιστωτών, με τους οποίους η εταιρεία είναι σε διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση και υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις της εταιρείας, και πολλοί εκ των οποίων αντιτάχθηκαν εγγράφως στην εν λόγω ενέργεια. Συνεπώς, η εταιρεία θεωρεί ότι οι κατατεθείσες αιτήσεις στερούνται παντελώς ερείσματος, επιφυλάσσεται δε παντός δικαιώματός της. Η ανωτέρω μεμονωμένη ενέργεια δεν ανακόπτει τις διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της ούτε την προσπάθειά της για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας εξυγίανσης».

Επίσης, η FF GROUP ανακοίνωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου 2019 η θυγατρική της Links (London) Limited (Links of London) τέθηκε υπό διαχείριση (administration) σύμφωνα με την παράγραφο 22 του Παραρτήματος Β1 του πτωχευτικού νόμου του 1986 Αγγλίας και Ουαλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να εργαστεί από κοινού με τους συνδιαχειριστές της Links of London (Matthew Smith και Daniel Smith, αμφότεροι της Deloitte LLP), ώστε να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα της Links of London θα συνεχίσει μετά την θέση της σε διαχείριση, ως μέρος του Ομίλου.