Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Friesland Campina - Kamarini.com

Breaking

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Friesland Campina

featured image

Καταστρατήγηση των κανόνων καλής λειτουργίας της αγοράς από την εταιρεία «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ», διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να συζητήσει τη σχετική υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ολομέλειά της θα συνεδριάσει στις 4 Δεκεμβρίου 2018, κατόπιν σχετικής εισήγησης, προκειμένου να εξετάσει εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, νυν 1 και 2 του ν. 3959/2011, και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΣΛΕΕ] (πρώην 81 και 82 ΣΕΚ) από την εταιρεία «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΦΡΗΣΛΑΝΤ) στην αγορά παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την αυτεπάγγελτη έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής:

Η εταιρία «ΦΡΗΣΛΑΝΤ» προέβη σε κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού στο δίκτυο διανομής χονδρικής, ειδικότερα σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης και επιβολή ρητρών μη ανταγωνισμού, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (πρώην 1 παρ. 1 του ν. 703/1977) και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ για το χρονικό διάστημα 1996-2014 και 1996-2009, αντίστοιχα.

Επίσης, η ως άνω εταιρεία προέβη σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω συμβάσεων αποκλειστικότητας μετά των σχετικών εκπτώσεων για το χρονικό διάστημα 1996-2009, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 (πρώην 2 του ν. 703/1977) και 102 ΣΛΕΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.