Διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολές για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Kamarini.com

Breaking

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολές για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό

featured image

Σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2017, προβαίνουν αρκετοί οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και, εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες.

Συνολικά, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 56.230 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες και έχουν υποβληθεί 4.538 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 745 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Δηλαδή, περίπου 1 στους 6,1 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ.: διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα για το σύνολο των εβδομάδων που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη, έχουν ως ακολούθως:

Επιχειρήσεις (64 εβδομάδες λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.629 αιτήσεις και εξ αυτών, ήδη, 82 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (38 εβδομάδας λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.717 αιτήσεις και εξ αυτών, ήδη, 603 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Αγρότες (17 εβδομάδες λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 192 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ, τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών, ήδη, 60 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η ειδική γραμματεία, δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτησή τους.