Οι βασικές αλλαγές για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» - Kamarini.com

Breaking

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Οι βασικές αλλαγές για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

featured image

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, μέχρι και τις 10 Μαΐου, το σχέδιο νόμου «Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

Σκοπός του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι να καταστεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) πιο φιλικό ταχύτερο και λειτουργικό, γι" αυτό και βασική αλλαγή είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες στα επιμελητήρια.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-1539094545114-0"); });

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπεται χρονικό περιθώριο 21 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, της καταβολής των τελών και για την καταχώριση. Φυσικά προβλέπονται παρατάσεις για διαφόρους λόγους, αλλά αν η τελική προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται με ηλεκτρονική ενημέρωση του υπόχρεου.

Σε ό,τι αφορά στα πρόστιμα, με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου, πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:

1. Την αρμοδιότητα για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων πράξεων έχουν μόνο οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Η σχετική αρμοδιότητα των διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας για τις ΑΕ καταργείται.

2. Σειρά πράξεων θα καταχωρίζεται με απλό έλεγχο πληρότητας ενώ για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται, χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.

3. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

4. Δημιουργία επιτροπών ΓΕΜΗ αποτελούμενων από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες για εξέταση υποθέσεων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και την καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ

ή εξέταση  προσφυγών σε περίπτωση επιβολής προστίμων από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ούτως ώστε να επιλύονται ταχύτερα,  ευχερέστερα και με ασφάλεια δικαίου σύνθετες περιπτώσεις.

5. Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, και διασύνδεση με το taxis. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ