ΕΛΣΤΑΤ: Σε 2.618 ανήλθαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 2017 - Kamarini.com

Breaking

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΣΤΑΤ: Σε 2.618 ανήλθαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 2017

featured image

Σε 2.618 ανήλθαν το 2017 οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών) που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 21,9 και 8,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 31,8 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους 2017, εκ των οποίων 17 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων σε αυτές τις επιχειρήσεις ήταν 149,9 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Τέλος, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), αντιστοιχούν στο:

0,4% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων 15,1% του συνολικού κύκλου εργασιών 14,5% της συνολικής αξίας παραγωγής 16,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) 15% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών 16,2% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν 16,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού 14,5% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά 6,4% του συνόλου των απασχολούμενων, των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας