«Ελλάδα… Ξανά»: Συνεχίζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις - Kamarini.com

Breaking

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

«Ελλάδα… Ξανά»: Συνεχίζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις

featured image

Στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αναρτηθεί η φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα, µε τίτλο «Ελλάδα… Ξανά» και πλέον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εισέρχονται με τους κωδικούς τους. Εκεί οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τους όρους του προγράµµατος και να δηλώσουν έως τέσσερις θέσεις εργασίας σε συγκεκριµένες ειδικότητα/ες υψηλής εξειδίκευσης για εν ενεργεία εργαζόµενους του εξωτερικού, κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από την επιχείρηση, για 24 µήνες.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ελάχιστη συνολική µικτή αµοιβή του εργαζοµένου σε ενταγµένες επιχειρήσεις στο πρόγραµµα είναι 3.000 ευρώ, την οποία η ωφελούµενη επιχείρηση µπορεί να προσαυξήσει κατά τις οικονοµικές συνθήκες και τις δυνατότητές της.

Η επιχείρηση χρηµατοδοτείται για τους πρώτους 12 µήνες µε 70% της ανωτέρω δαπάνης, ήτοι 2.100 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µέσω ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων κονδυλίων. Η επιχείρηση δεσµεύεται να απασχολήσει τον προσλαµβανόµενο εργαζόµενο µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για ακόµη 12 µήνες µε τον ίδιο µισθό µε ταυτόχρονη υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθµού εργαζοµένων στη συγκεκριµένη ειδικότητα από την ηµεροµηνία έκδοσης της επίσηµης προκήρυξης του προγράµµατος «Ελλάδα… Ξανά».


Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η δήλωση των ειδικοτήτων των εργαζοµένων που επιθυµούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν θα συµβάλει καθοριστικά στην επιτυχή και στοχευµένη προκήρυξη του προγράµµατος «Ελλάδα… Ξανά», καθώς δηµιουργεί για πρώτη φορά δεξαµενή πραγµατικών ζητούµενων δεξιοτήτων.

Σηµειώνεται πως για τη συνολική υποστήριξη της µετεγκατάστασης των εργαζοµένων από το εξωτερικό στην Ελλάδα έχει συσταθεί ειδική οµάδα έργου (ΟΔΕ), µε αντικείµενο τον συντονισµό όλων των συναφών διαδικασιών και παραµέτρων της δράσης.

Το πρόγραµµα «Ελλάδα… Ξανά» συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της ελληνικής πολιτείας για τη δηµιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα µας. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως 500 εργαζόµενους, ηλικίας 28-40 ετών, του εξωτερικού µε άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, µε διεθνή εργασιακή εµπειρία δύο τουλάχιστον ετών, κάτοχοι µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2131516074, 2131516356, 2131516112, 2131516270, 2131516646, καθώς και στο email: [email protected] Επίσης, µπορούν να επικοινωνήσουν και µέσω των σελίδων στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης:

Linked In:www.linkedin.com/company/rebraingreece/

Facebook:www.facebook.com/rebraingreece/.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Επιστροφή στο trelokouneli.gr

 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ