Επιταγές: Οι προϋποθέσεις για την αναστολή 75 ημερών στην πληρωμή τους - Kamarini.com

Breaking

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Επιταγές: Οι προϋποθέσεις για την αναστολή 75 ημερών στην πληρωμή τους

featured image

Για 75 ημέρες αναστέλλεται η πληρωμή επιταγών που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού.

Η αναστολή έχει διάρκεια 75 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία κάθε αξιόγραφου (επιταγής , συναλλαγματικές , ή γραμματίων) και μπορούν να τη ζητήσουν:

1. Επιχειρήσεις με ΚΑΔ που:

είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού

2. Επιχειρήσεις με ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται κατά τον μήνα Απρίλιο στη λίστα των ΚΑΔ με τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση ΠΝΠ δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ επιχειρήσεων που έχουν ενταθεί, μπορούν να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών  τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές πρέπει να διαβιβάσουν εντός 3 ημερών τα στοιχεία των επιταγών στις τράπεζες  μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.Η διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.


Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών

Τα στοιχεία των δανειοληπτών  θα μπορούν να διαβιβάζονται  από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας  μετά από αιτήματα των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού Μητρώου και, όταν απαιτείται, και κωδικό αριθμό δραστηριότητας, για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση. Η διαβίβαση των στοιχείων  αυτών είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος ΠΝΠ.

Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά και μόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών ή και περισσότερων μηνών.

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγών , συναλλαγματικών , ή γραμματίων)  ορίζεται  από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της πολιτείας , είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19,  μετά τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Επιστροφή στο trelokouneli.gr

 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ