Ημερίδα για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων - Kamarini.com

Breaking

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Ημερίδα για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων

featured image

Ημερίδα με θέμα τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων πραγματοποίησε σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 160 συμμετέχοντες, εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και θεσμικοί παράγοντες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ημερίδα ανέδειξε τις εξελίξεις που καταγράφονται στον κλάδο των Ασφαλιστικών Ταμείων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είχε ως κεντρικά θέματα τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, ανοίγοντας τις εργασίες της Ημερίδας, επισήμανε ότι ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης αντανακλά την παγκόσμια τάση προς επικουρικά συνταξιοδοτικά συστήματα, και απαντά στην ανάγκη συμπληρωματικής ενίσχυσης των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων ασφάλισης, τα οποία πιέζονται από τη γήρανση του πληθυσμού και την επιδείνωση της σχέσης μεταξύ εργαζόμενων και συνταξιούχων.

«Η επένδυση των αποθεματικών των Ταμείων, είτε σε χρηματοπιστωτικά μέσα (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και μετοχές κλπ.), είτε απευθείας στην πραγματική οικονομία (με τις κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις, μέσω συμμετοχής στη χρηματοδότηση έργων, σύγχρονων υποδομών, εξωστρεφών περιβαλλοντικά ευαίσθητων επιχειρήσεων, και αλλού), θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, και μακροχρόνια, στη μείωση του συνολικού κόστους του εθνικού συστήματος συντάξεων», τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε ότι ο τραπεζικός κλάδος ήταν μεταξύ των τομέων που υλοποίησαν τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές «άγγιξαν» το σύνολο των δραστηριοτήτων των τραπεζών: από τη σύνθεση και τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων ως το λειτουργικό μοντέλο, τις εσωτερικές διαδικασίες και την εταιρική κουλτούρα.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν πρωτοπόρος σε αυτή τη μετεξέλιξη, επισήμανε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς σήμερα υλοποιεί στρατηγικό σχέδιο που απαρτίζεται από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως η αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζει λύσεις ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή της θέση μέσω της μείωσης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει πρόοδο σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου της, όπως αυτές αποτυπώνονται στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά τα τελευταία τρίμηνα, ενώ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα νέο πλάνο μείωσης των NPE για την περίοδο ως το 2021, το οποίο είναι σύμφωνο με τη στρατηγική μας στόχευση.

Το 9μηνο 2018 έκλεισε με 2 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για 3 δισ. ευρώ νέα δάνεια το 2018. Από τα επόμενα τρίμηνα, περνάμε σε θετική πιστωτική επέκταση (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) μετά σχεδόν από μια δεκαετία».

Στην πρόθεση να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του ασφαλιστικού συστήματος και των Ταμείων, αλλά και στη σημασία που έχει η λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων για τη βελτίωση του συστήματος, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ,  κ. Δημήτριος Λιάκος.

Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Στυλιανή Βρακά, παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές που παρουσιάζονται στον κλάδο των Ασφαλιστικών Ταμείων στη χώρα μας.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), κ. Dimitris Zafeiris, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που καταγράφονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και τις δραστηριότητες της EIOPA στους τομείς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της διαχείρισης κινδύνων των χαρτοφυλακίων των Ταμείων.

Προς την ίδια κατεύθυνση, αναδείχτηκαν οι νέες απαιτήσεις διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων για τα Επαγγελματικά Ταμεία στην Ελλάδα, από τις κυρίες Ευφροσύνη Κουσκουνά, Πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Ολυμπία Μαυρόκωστα, Δικαστική Πληρεξουσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Σταματία Σπανοπούλου, Εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Στο ρόλο της Χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και δημογραφικών προκλήσεων, αναφέρθηκε ο κ. Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Η Senior Regulatory Policy Advisor του European Fund and Asset Management Αssociation (EFAMA) κυρία Αγάθη Παφίλη ανέλυσε το ρόλο του κλάδου της επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων και τις ευρωπαϊκές προκλήσεις στο πλαίσιο του Capital Μarkets Union.

Ο κ. Olivier Rousseau, εκτελεστικός διευθυντής του FRR (Fonds de réserve pour les retraites - γαλλικού ταμείου αποθεματικών συνταξιοδότησης), αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου την τελευταία οκταετία στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία το 2010.

Από τη σκοπιά των Διοικήσεων των Επαγγελματικών Ταμείων, οι κ.κ. Παναγιώτης Ζαμπέλης, Διευθύνων Σύμβουλος AON Hewitt & Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΛΤΑ, Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛΕΤΕΑ & Πρόεδρος ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος ΤΕΑ ΥΕΤ και Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, κατέθεσαν την εμπειρία τους σε σχέση με τις πρακτικές οργάνωσης και επενδυτικής διαχείρισης των Ταμείων στα οποία συμμετέχουν.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας ο Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, κ. Κωνσταντίνος Κονδάκης παρουσίασε τη νέα τάση στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σύμφωνα με την οποία κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατεύθυνσης, καθώς επίσης και κριτήρια εφαρμογής αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώνονται στην επενδυτική πολιτική.

Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα, απαντώντας σε σχετική δημοσκόπηση, επισήμαναν ότι για την ενίσχυση και ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημαντικότεροι παράγοντες είναι κατά σειρά η διαμόρφωση νέας κουλτούρας αναφορικά με την ανάγκη αποταμίευσης, η παροχή φορολογικών κινήτρων και η προβολή και ανάδειξη του θεσμού από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, τόνισε ότι στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ότι επιδιώκεται η θωράκιση και η ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το συντονισμό των ομιλιών έκανε η κυρία Φωτεινή Κουτρούμπα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Institutional Mandates and Distribution της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.