Διευρύνουν τη συνεργασία τους Τράπεζα Πειραιώς και Epsilon Net - Kamarini.com

Breaking

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Διευρύνουν τη συνεργασία τους Τράπεζα Πειραιώς και Epsilon Net

featured image

Η συνεργασία της Epsilon Net με την Τράπεζα Πειραιώς διευρύνεται διαρκώς με μοναδικό στόχο την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Το καινούργιο project των δύο εταιριών που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφορούσε την αδιάλειπτη σύνδεση του EFT/POS της Τράπεζας με τις εφαρμογές της πλατφόρμας PYLON που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα της πλατφόρμας PYLON αποτέλεσε κεφαλαιώδη παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, μέσα από το οποίο παρέχεται πλέον γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών με μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, ενώ η πληροφόρηση είναι άμεση για τους επαγγελματίες και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς.

Με το νέο εργαλείο διασύνδεσης αποφεύγεται η χειρόγραφη καταχώρηση του ποσού συναλλαγής και έτσι εκμηδενίζονται τα λάθη στις συναλλαγές, βελτιστοποιώντας, κατ’ επέκταση, την εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.

Οι εφαρμογές PYLON επιτυγχάνουν ένα ταχύτατο τεχνολογικά ρυθμό ανάπτυξης και απευθυνόμενες στους περισσότερους επαγγελματίες και στις κάθετες αγορές, δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για στρατηγικές συνεργασίες με ηγέτες κομβικών κλάδων της αγοράς, όπως η Τράπεζα Πειραιώς στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.