Ένα νόμισμα τύπου 1992 Close AM σε καλή κατάσταση μπορεί να φτάσει τις 20.000 δολάρια, την ώρα που ένα περισσότερο χρησιμοποιημένο μπορεί να αποφέρει περί τις 3.000 δολάρια.