ΕΦΚΑ: Ποιος ήταν ο μέσος μισθός και ημερομίσθιο τον Ιούνιο του 2019 - Kamarini.com

Breaking

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

ΕΦΚΑ: Ποιος ήταν ο μέσος μισθός και ημερομίσθιο τον Ιούνιο του 2019

featured image

Το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων ανήλθε στα 50,34 ευρώ και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.147,01 ευρώ, τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ. Στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 24,98 ευρώ και στα 399,36 ευρώ, αντίστοιχα. Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Ιούνιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Επιχειρήσεις – Ασφαλισμένοι

Όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), έγινε υποβολή και επεξεργασία ΑΠΔ από 287.703 κοινές επιχειρήσεις και 13.382 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθε σε 2.442.179, εκ των οποίων 2.405.028 σε κοινές επιχειρήσεις και 37.151 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,24% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,53% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 55,90%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,44%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,78 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 46,08 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,68 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,11 και γυναικών 39,21).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 23,46% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,37% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 23,74% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,77% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5,52% και 25,66%.

Επίσης, 67,87% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 67,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 60,94%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,36% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,11% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 36,11%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 2ο τρίμηνο του 2019 είναι:

12,94% των ασφαλισμένων εργαζόμενων κάτω των 29 ετών. 37,75% κάτω των 39 ετών. 64,02% από 25 έως 49 ετών. 29,91% από 50 έως 64 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,38% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 2,14% άλλης χώρας ΕΕ και 9,48% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,95% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 2,14% άλλης χώρας ΕΕ και 8,91% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 51,44%, 2,10% και 46,46%.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 50,78% έχουν αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 51,72% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,2% και του Μπαγκλαντές με 5,64%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,41% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,47% και ρουμανικής με 6,58%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,60% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,86% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,75% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». To 20,54% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», to 18,26% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 11,44% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

To 42,57% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,03% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,60% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 40,97% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,27% στις «Κατασκευές» και 13,47% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 31,61% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,72% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,16% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 30,49% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,72% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,64% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 20,60% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,94% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 11,75% των ασφαλισμένων.Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 20,66%. To 25,25% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», το24,83% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ το 13,20% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 35,14% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», το 24,94% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και το  20,58% «Υπάλληλοι Γραφείου».


Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (44,81%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 31,94% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 7,75% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων,το 41,91% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 26,13% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 11,12% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,78 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,88 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,28. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στους «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊσταμένους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Εκπαιδευτικοί» με 16,28 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,34 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.147,01 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,98 ευρώ και στα 399,36 ευρώ.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 40,27 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 575,06 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,92% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 63,62%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,28% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,83%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 82,69% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με μέσο μισθό 3.549,00, ευρώ, ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με μέσο μισθό 2.459,39 ευρώ.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών Ιουνίου 2019 – Μαΐου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,71% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,07%.Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,56%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,51%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,77% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,56%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά κατά 0,07% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,25%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,57% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,01%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών Ιουνίου 2019 – Ιουνίου 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,14%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,12%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 8,16%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,10%.Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,67%.

Το ποσοστό των απασχολουμένων κάτω των 29 ετών μειώθηκε από 23,80% στο 23,46% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 53,12% στο 51,37%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,82% στο 46,76%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,45%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,60% και στο σύνολο αυξήθηκε κατά 4,43%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,33%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,06%.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,09 και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,23%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,56% και ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,23%.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Επιστροφή στο trelokouneli.gr

 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ